Dodany: 2018-03-07 15:59:12
 

Mikrowstrząsy

W wyniku ruchów tektonicznych oraz działań człowieka, takich jak wydobywanie węgla i innych materiałów budynki ciągle podlegają mikrowstrząsom, które mogą powodować ich osiadanie i przemieszczanie się.

Tak samo niekorzystnie wpływa na domy wzmożony ruch drogowy. Nierzadko można zaobserwować, że budynki stojące blisko dróg szybkiego ruchu, gdzie codziennie przejeżdża wiele aut, często ciężarowych, posiadają pęknięcia na elewacji. Za badania związane z tymi kwestiami odpowiada geodeta Gdańsk. Wykonuje on pomiary, które mają na celu określenie zachodzących zmian. Dotyczy to nie tylko budynków mieszkalnych, ale również kominów czy zapór wodnych. Zazwyczaj lekkie odchylenia od normy nie mają większego znaczenia, ale jeśli z każdym rokiem coraz bardziej się powiększają, to zadaniem geodeta Gdańsk jest kontrola takiego miejsca oraz zgłoszenie sytuacji do odpowiednich służb, ponieważ budynek, który grozi zawaleniem jest śmiertelnie niebezpieczny dla zamieszkujących go ludzi.

Zazwyczaj sami lokatorzy zgłaszają sprawę i proszą geodetę o pomoc, bo widzą, że pęknięcia na stropie czy elewacji się powiększają. .

Dodaj nowy komentarz do artykułu Mikrowstrząsy
Nick: